Riadenie rizík pre malé a stredné podniky

Podpora projektov zameraných na výsku, vývoj, inovácie a rast

Bezproblémový prechod na nové ISO normy

iso

Rýchle nasadenie (1 deň školenie + 1 deň nasadenie nástroja)

Všetko potrebné v jednom balíku - Softvér, vzory dokumentov a podpora

Mobilná aplikácia pre TOP manažment

Riešenie pre firmy, obce a mestá

Lepší prístup ku kapitálu (banky, investori, EU granty)

Na vývoji spolupracovali risk experti z EÚ, USA a Ázie

Chcem vedieť viac
EMRISK podporujú:
Naše riešenie
Všetko z jednej ruky

Získajte školenia, nástroje a podporu expertmi s medzinárodnými skúsenosťami, za prijateľnú cenu.

Príchodom noriem ISO9001:2015 a ISO14001:2015 (prišli do platnosti v mesiaci september 2015), vzniká na trhu nová situácia. Všetkým firmám, ktoré majú zavedený systém manažérstva kvality zavádza povinnosť zaviesť systém pre riadenie rizík.
S nástrojom EMRISK získate nielen skvelého pomocníka ale aj skrátite čas prípravy na prechod na nové normy a ich certifikáciu.
Pod značkou EMRISK, ponúkame efektívne a inovatívne riešenie, ktoré sa skladá z 3 častí
Školenia

Skupinové alebo individuálne vzdelávanie pre pracovníkov, QMS/EMS špecialistov a manažment

Nástroje

Praktické pomôcky, vzorové dokumenty, softvér, mobilné a špecializované aplikácie

Experti

Rýchla podpora expertov, služby odborného garanta a súdni znalci z rôznych oblastí

Ako EMRISK funguje?

Zaškolený pracovník

Zhromažďuje údaje

Používa jednoduchý softvér
Centre of Excellence
V prípade potreby spolupracuje s expetným tímom z celého sveta
Riešenie je vhodné pre:
priemysel
automotive
energetika
farmácia
logistika
obchod
služby
IT
cestovný ruch
verejnú správu
Produkt odporúčajú
G31000.org, Global Institute for Risk Management Standards, New York
Asia Risk Management Institute, Singapore
Katedra krízového manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita, Slovakia
BUREAU VERITAS, France/Slovakia world leader in Testing, Inspection and Certification services
TÜV SÜD, Germany/Slovakia, world leader in Testing, Inspection and Certification services
Systémové certifikace s.r.o., Ostrava–Vítkovice, Czech Republic, Certification services
ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, A.S., Slovakia, insurance company
Zurich poistovňa. Švajčiarsko
FERMA, Brussels BELGIUM, Federation of European Risk Management Association
O2 Slovakia, technology partner
Kto stojí za vývojom EMRISK?
PFCEU je slovenská projektová a konzultačná firma založená v roku 2006 so zameraním na podporu podnikania. Zameriavame sa na poradenstvo v oblastiach: stratégie, manažment podnikateľských rizík a financovanie projektov zameraných na výskum-vývoj-inovácie a rast. Naši zákazníci sú najmä firmy podnikajúce v priemyselnej výrobe, energetike, IT, farmácii a službách s veľkosťou do 500 pracovníkov. Spolupracujeme aj s obcami a menšími mestami s veľkosťou do 25 tisíc obyvateľov.
PFCEU v spolupráci medzinárodnými expertmi vytvoril nástroj pre podporu riadenia rizík (príležitostí a hrozieb). Tento nástroj bol v roku 2013 nasadený do viacerých firiem v SK a CZ.
pfceu